Vordering indienen in 3 eenvoudige stappen!


Wanneer dient u een vordering in?

Wanneer een debiteur een factuur niet betaalt kunt u een vordering indienen. Hierbij geeft u MENS Incasso de opdracht om de factuur te vorderen. Hierbij wordt eerst een laatste sommatie gestuurd, waarna, bij uitblijven van betaling, een incassotraject wordt gestart.

Wat kost het indienen van een vordering?

Bij incassobureau Mens Incasso is het indienen van een vordering geheel kosteloos. Tijdens het vorderen worden kosten op de debiteur verhaald. Hierbij zijn de kosten voor de debiteur afhankelijk van hoe snel deze reageert. Hoe eerder wij met u debiteur tot een oplossing komen, hoe minder kosten hier voor de debiteur aan verbonden zijn.

Vul de gegevens in om uw vordering in te dienen: