085 - 06 06 668 [email protected]

Veel gestelde vragen

Incassobureau Mens Incasso heeft voor u een selectie gemaakt van veel gestelde vragen.
Mocht u een andere vragen hebben, stel deze dan via het formulier of bel ons.

Wat onderscheidt incassobureau Mens Incasso van andere incassobureaus?

Incassobureau Mens Incasso is het incassobureau dat zich richt op uw klantbehoud. Wij doen dit door incassokosten voor uw debiteur laag te houden en de debiteur op een menselijke manier te benaderen. Hierbij wordt bij de debiteur de situatie aangekaart en de mogelijkheden om het op te lossen voorgelegd. Incassobureau Mens Incasso eist niet bij de debiteur, maar vraagt om gezamenlijk te zoeken naar een gepaste oplossing.

Welke mogelijkheden hebben debiteuren bij incassobureau Mens Incasso?

Mens Incasso eist niets bij de debiteur, maar vraagt om gezamenlijk op zoek te gaan naar een geschikte oplossing. Hierbij heeft de debiteur de mogelijkheid tot directe betaling of een kort- of langlopende betalingsregeling. Incassobureau Mens incasso biedt daarnaast de hulp aan van budgetcoaches en adviesbureaus om zo de debiteur extra te ondersteunen.

Hoe wordt ik op de hoogte gehouden van ontwikkelingen van mijn dossiers?

Zowel onze opdrachtgever als debiteur worden wekelijks op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen van het dossier. Hierbij ontvangt men een e-mail met daarin gedane betalingen, contact dat is geweest en eventuele bijzonderheden. Wanneer er overleg gepleegd moet worden, wordt dit telefonisch gedaan, waarna een e-mail ter bevestiging achteraf wordt toegestuurd.

Welke kosten worden gerekend aan uw debiteur

De incassokosten die gerekend worden aan de debiteur zijn afhankelijk van de welwillendheid van de debiteur om tot een oplossing te komen. Bij een eerste incassobrief wordt er 20% van de maximale incassokosten zoals deze in de Wet Incasso Kosten staan beschreven gerekend. Mocht uw debiteur een oplossing bieden en deze nakomen, dan blijven de kosten hierbij. Mocht een debiteur niet willen meewerken, zullen kosten naarmate de tijd stijgen tot het maximum zoals deze in de wet staat beschreven. Mens Incasso doet haar uiterste best om kosten voor debiteuren zo laag mogelijk te houden door zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

Wat is het beleid omtrent kruisbetalingen bij incassobureau Mens Incasso?

Wanneer onze opdrachtgever binnen 14 dagen na het indienen van een vordering directe betaling ontvangt van de debiteur worden de gerekende administratieve kosten van de laatste sommatie gefactureerd aan de opdrachtgever.
Wanneer er tijdens het daar op daaropvolgens incassotraject onderling akkoord wordt gesloten tussen opdrachtgever en debiteur, worden de gerekende incassokosten voor 75% verhaald op de opdrachtgever. Incassobureau Mens Incasso adviseert haar opdrachtgevers ieder contact met de debiteur, na het indienen van een vordering, door te verwijzen naar incassobureau Mens Incasso.

Wat als de debiteur toch niet betaalt?

Wanneer betaling tijdens het incassotraject uitblijft, sluit incassobureau Mens Incasso na 8 weken na het ontvangen van de ingediende vordering het dossier. Hierbij krijgt de opdrachtgever het dossier terug met daarbij een gepast advies. Tevens bestaat de mogelijkheid dat wij bij dit advies een andere partij aandragen om de vordering verder in behandeling te nemen en met eventuele gerechtelijke procedures de openstaande rekening alsnog te vorderen.

Wat is het verschil tussen een incassobureau en een deurwaarder?

Een incassobureau is een bedrijf zonder wettelijke status en heeft daardoor beperkingen wat betreft het innen van openstaande facturen. Een incassobureau is dan ook een eerste waarschuwing naar een debiteur voor het niet op tijd betalen van openstaande rekeningen. Het vorderen wordt veelal per brief, e- en telefonisch gedaan en is in de meeste gevallen voldoende om een debiteur over te laten gaan tot betaling.
Deurwaarders hebben wel wettelijke status en hebben meer middelen om openstaande rekeningen te innen. Hierbij zijn dagvaarding, beslaglegging op loon en goederen de meest voorkomende.

Stel uw vraag!

Mens Incasso legt het u graag uit

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.