085 - 06 06 668 info@mensincasso.nl

Tarieven

Kosten van pre-, minnelijke en gerechtelijke incasso

Pre-incasso

Voor het versturen van een pre-incassobrief rekenen wij een vast tarief van € 14,95 excl. btw.

Minnelijke incasso 

Bij minnelijke incasso zal er altijd getracht worden de kosten voor een dossier te verhalen op de debiteur. Deze kosten worden aan de Wet Incasso Kosten berekend. Mochten wij geen succes hebben bij een minnelijke incassoprocedure, en ziet u af van een gerechtelijke procedure, dan krijgt u het dossier vrijblijvend terug. Een overzicht van kosten hebben we in 3 scenario’s samengevat:

Volledige resultaat

Wanneer de debiteur het openstaande bedrag + de in rekening gebrachte kosten voldoet, zitter er geen kosten voor u aan het dossier verbonden. U ontvangt het volledige factuurbedrag dezelfde dag op uw rekening.

Gedeeltelijke resultaat

Wanneer enkel een deel van de vordering kan worden geïncasseerd, bijvoorbeeld bij faillissement van de debiteur, kan het voorkomen dat er kosten aan het dossier zijn verbonden. Deze kosten kunnen maximaal 15% van het geïncasseerde bedrag zijn.

Geen resultaat

Wanneer wij bij een minnelijke incasso geen succes hebben, en u ziet af van een gerechtelijke incasso, dan krijgt u het dossier vrijblijvend van ons terug.

Gerechtelijke incasso 

De kosten die gemoeid gaan met een gerechtelijke incassoprocedure zijn van vele factoren afhankelijk. Mocht een gerechtelijke incasso worden overwogen, dan krijgt u vooraf een kostenindicatie afgestemd op uw situatie. Bij gerechtelijke incasso worden alle kosten 1-op-1 aan u doorberekend.