Pre-incasso

Met een pre-incassobrief laat u duidelijk aan uw klant zien dat de maat vol is. Vanuit Mens Incasso schrijven wij uw klant aan om over te gaan tot betaling. Deze brief heeft de look-and-feel van een incassobrief, maar worden er nog geen incassokosten aan uw klant in rekening gebracht. Eveneens worden uw eigen contact- en betaalgegevens in de brief opgenomen, zodat u verdere communicatie met uw klant zelf kan voeren.

Kosten voor een eenmalige pre-incassobrief zijn € 14,95 excl. btw

Standaard tarief

Behoud van communicatie

Directe betaling

Minnelijke incasso

Bij minnelijke incasso draagt u de openstaande factuur over aan Mens Incasso. Wij benaderen uw klant per brief, e-mail en telefonisch om tot een oplossing te komen die alle betrokkenen schikt. Met onze sociaal maatschappelijke aanpak kijken we of uw klant advies en/of begeleiding nodig heeft om financiële problemen op te lossen.

Kosten die in rekening worden gebracht zijn afhankelijk van de uitkomst van het dossier:

  • Wanneer wij succesvol het openstaande bedrag + incassokosten incasseren – € 0,-
  • Wanneer wij geen succes boeken en niks kunnen incasseren – € 0,-
  • Wanneer wij door omstandigheden* slechts een deel kunnen incasseren, factureren wij tot maximaal 11,25% van het geïncasseerde bedrag aan u.
    • * o.a. faillissement van uw klant tijdens een regeling,

Direct uitbetaald

Geen provisie

Max. 11,25% aan kosten

Gerechtelijke incasso

Kosten bij een gerechtelijke incasso liggen wat genuanceerder. Uiteraard zal er altijd getracht worden deze kosten te verhalen bij uw klant, echter is dit niet altijd mogelijk. Eveneens loopt u bij een gerechtelijke incasso de kans dat alle kosten voor uw eigen rekening komen, dit bijvoorbeeld wanneer uw klant failliet gaat of u door de rechter in het ongelijk gesteld wordt.

Voordat wij een gerechtelijke incasso inzetten zullen wij altijd vooraf bespreken welke mogelijke risico’s en kosten hier aan verbonden zijn.