Minnelijke incasso

Bij een minnelijke incassoprocedure worden de kosten voor het dossier in rekening gebracht bij de debiteur. Deze kosten worden aan de hand van de WIK (Wet Incasso Kosten) berekend. Om uw klant niet direct met hoge kosten op te zadelen word er bij een eerste aanmaning de helft van maximale kosten in rekening gebracht. Mocht uw klant niet reageren of willen meewerken, dan lopen kosten verder op.

Dat de debiteur de kosten voor het dossier betaald is niet altijd een zekerheid. Wij hebben voor u enkele scenario’s uiteengezet om u een beeld te geven wanneer er wel of geen kosten aan een dossier verbonden zijn:

Wilt u een minnelijke incassoprocedure starten?

Gerechtelijke incasso

Kosten bij een gerechtelijke incasso liggen wat genuanceerder. Uiteraard zal er altijd getracht worden deze kosten te verhalen bij uw klant, echter is dit niet altijd mogelijk. Eveneens loopt u bij een gerechtelijke incasso de kans dat alle kosten voor uw eigen rekening komen, dit bijvoorbeeld wanneer uw klant failliet gaat of u door de rechter in het ongelijk gesteld wordt.

Voordat wij een gerechtelijke incasso inzetten zullen wij altijd vooraf bespreken welke mogelijke risico’s en kosten hier aan verbonden zijn.

Pre-incasso

Een pre-incassobrief sturen?