085 - 06 06 668 [email protected]

Incasso No Cure No Pay

Een minnelijke incassoprocedure zonder resultaat brengt geen kosten mee

Incasso no cure no pay is voor u dé manier om een openstaande factuur te laten incasseren zonder dat hier kosten aan zitten. Bij incasso no cure no pay loopt u geen risico op onverwachte kosten. Wanneer wij er niet in slagen om uw ingediende vordering te incasseren kost het u niks. Bij Mens Incasso kunt u kosteloos een vordering indienen. Wij rekenen geen abonnement-/dossierkosten. Ook brengen wij geen honorarium in rekening wanneer wij het bedrag wel voor u incasseren. Onze no cure no pay incasso is er op gericht om het volledige factuurbedrag uitbetaald te krijgen. Niet meer, niet minder.

Waarom incasso no cure no pay

Minnelijkeincassoprocedure zondere risico

Dat uw klant niet op tijd betaalt is frustrerend. Dat u er vervolgens extra tijd en dus geld in moet steken om ervoor te zorgen dat uw klant gaat betalen, dat is een straf met nog meer frustratie tot gevolg. Wij zijn ons ervan bewust dat u niet nóg meer kosten wilt maken om uw klant tot betaling over te laten gaan. Met een no cure no pay incasso loopt u dan ook geen risico op extra kosten waar u niet op zit te wachten.

Direct aan de slag op basis van no cure no pay?

Hoe werkt een no cure no pay incasso?

Mens Incasso werkt altijd op een no cure no pay basis bij onbetwiste facturen. Door een vordering bij ons in te dienen gaan wij volgens onze werkwijze uw factuur incasseren. Hierbij worden door middel van vastgestelde incassokosten onze kosten in rekening gebracht bij uw klant. Hoe sneller uw klant met ons tot een oplossing komt, hoe minder kosten hier aan verbonden zijn.

Mochten wij bij een minnelijke incassoprocedure geen succes boeken, dan heeft u altijd nog de mogelijkheid om een gerechtelijke incassoprocedure te starten. Hier zijn risico’s en kosten aan verbonden die altijd uitgebreid besproken worden. Het starten van een gerechtelijke procedure is een keuze die u maakt. Wij zullen u hier altijd correct in adviseren.

Incasso no cure no pay

Sluiting van uw dossier

Afhankelijk van de uitkomst van een dossier kunnen er bij een no cure no pay incasso toch kosten uit voortvloeien. Wij vinden het belangrijk hier volledig transparant in te zijn en hebben voor u de meest voorkomende situaties voor u beschreven:

.

Volledig resultaat

Wanneer wij bij een minnelijke incasso no cure no pay zowel het factuurbedrag, als de in rekening gebrachte incassokosten incasseren bij uw klant, ontvangt u bij sluiting van het dossier het volledige factuurbedrag. Hierbij zijn de geïncasseerde incassokosten voor Mens Incasso. We rekenen daarnaast geen honorarium / coutage over het factuurbedrag, zodat u het maximale bedrag ontvan

Gedeeltelijk resultaat

Het komt voor dat bij een minnelijke incasso no cure no pay slechts een deel van de vordering wordt betaald. Hierbij kan het zijn dat uw klant failliet gaat, de B.V. wordt opgeheven of uw klant in de schuldhulpverlening beland. In goed overleg met u wordt daarbij het dossier gesloten. Hierbij wordt over het geïncasseerde bedrag een herberekening van kosten gedaan welke maximaal kunnen oplopen tot 15%. Deze kosten worden in dergelijke gevallen bij u in rekening gebracht.

Geen resultaat (No Cure)

Wanneer wij bij minnelijke incasso no cure no pay geen resultaat behalen, zijn hier geen kosten voor u aan verbonden. Kosteloos geven wij uw factuur terug. Voordat wij definitief het dossier sluiten zullen wij eventuele vervolgstappen met u bespreken.