085 - 06 06 668 [email protected]

23-10-2015 | Het kan voorkomen dat u zelf niet meer in staat bent om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Dit kan zijn omdat u lichamelijk niet meer in staat bent, er mismanagement is geweest of omdat u een verslaving heeft. De rechtbank kan u dan onder bewind laten stellen. Hoewel het vroeger was dat de rechtbank een bewindvoerder toewees, heeft u tegenwoordig de mogelijkheid deze zelf aan te dragen.

Er zijn in Nederland meer dan 1500 professionele bewindvoerders, welke zijn aangesloten bij een brancheverenigingen zoals het BPBI. Daarnaast zijn er nog honderden burger-bewindvoerders. Wie kiest u? En wie past het beste bij u?

Op internet zijn genoeg cases te vinden van bewindvoerders die uiteindelijk een negatieve invloed hadden op de situatie van een onder bewind gestelde. Dat wilt u in een dergelijke situatie natuurlijk voorkomen. Het verder wegzakken in de financiële malaise mag natuurlijk geen optie zijn.

Als u onder bewind wordt gesteld is het daarom van belang dat u wel actief blijft en niet achter over gaat leunen. De meeste professionele bewindvoerders kunnen u tegenwoordig de mogelijkheid geven om zelf mee te kijken. Door op een online systeem in te loggen kunt u uw financiële situatie inzien.

Daarnaast staan bewindvoerders die aangesloten zijn bij een branchevereniging ook onder toezicht. Zij moeten voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals een verplichte opleiding, voorgeschreven beroepsverzekeringen en het voeren van een digitale administratie. Dit betekend dat zij kwalitatief zullen moeten presteren. Jaarlijks zullen zij dan niet alleen aan de rechtbank moeten rapporteren, maar ook zal de branchevereniging hen toetsen op kwaliteit door middel van een onafhankelijke accountant.

Indien u toch denkt dat de bewindvoerder zijn werk niet optimaal uitvoert, dan heeft u de mogelijkheid om via een klachtenprocedure hiervan melding te maken. U kunt dit natuurlijk zelf eerst aangeven bij de bewindvoerder, maar daarnaast ook bij de branchevereniging en/of rechtbank melding van doen. Dit klachtenformulier wordt u bij de start van onder bewindstelling overhandigt.

Het is raadzaam om de juiste bewindvoerder te kiezen. De branchevereniging BPBI kan u hierbij helpen en adviseren. Let bij de keuze vooral op de mogelijkheid of er een beheerssysteem is waarop u kan inloggen en zelf kan meekijken naar uw financiële situatie. Daarnaast is het belangrijk om vooraf goed te kijken naar welke werkzaamheden voor u verricht gaan worden. Hierbij gaat het namelijk niet alleen over het betalen van de rekeningen maar ook over het aanvragen van uitstel van betalingen en eventuele toeslagen.