085 - 06 06 668 [email protected]

17-03-2015 | De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft in februari onterecht een deurwaarder afgestuurd op 10.000 mbo-studenten in Nederland. Dit alles door miscommunicatie vanuit de DUO dat leidde tot een extra kostenpost van ongeveer 1 miljoen euro voor DUO.

De DUO is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. Zij voeren de onderwijswetten en –regelingen uit en zijn o.a. verantwoordelijk voor het innen van collegegelden bij studenten.

Waar voorheen studenten een brief thuis ontvingen als bijvoorbeeld collegegelden niet betaald waren, communiceert de DUO dit, sinds afgelopen jaar, via het DUO-portaal. Echter is in februari gebleken dat er aan dit portaal nog enkele haken en ogen zitten. Zo bleek de communicatie over nieuwe berichten op het portaal naar studenten niet een voldoende trigger te zijn voor studenten om in te loggen op hun persoonlijke account en kwamen berichten van het portaal aan op e-mail adressen welke niet meer gebruikt werden.

Het gevolg van dit alles was dat ongeveer 10.000 mbo-studenten berichtgeving over niet betaalde collegegelden à €1.118,- niet hadden gelezen en de DUO vervolgens een deurwaarder langs stuurde. Hierbij werden studenten opgezadeld met €300,- extra kosten welke bestonden uit rente, invorderingskosten, deurwaarderskosten en belasting.

Het regende vervolgens klachten bij de DUO en het televisieprogramma Kassa besteedde er een item aan op zaterdag 14 maart jongstleden.
De gedupeerde studenten ontvingen afgelopen week dan ook een brief van de DUO waarin vermeld werd dat de deurwaarderskosten niet betaald hoeven te worden. De DUO ziet dan ook zelf in dat zij er niet vanuit hadden mogen gaan dat de berichten op het DUO-portaal door iedereen gelezen worden en nemen de deurwaarderkosten op zich.