085 - 06 06 668 info@mensincasso.nl

Door verregaande automatisering in de financiële wereld worden mogelijkheden tot betaling alleen maar groter. Niet alleen worden facturen digitaal verstuurd maar ook automatische links worden direct gekoppeld die een betaling gemakkelijker en sneller maken. De tussenkomst van een contactpersoon is al bijna niet meer aan de orde.

Aan de andere kant, bij het niet betalen van de rekening geldt dat in veel gevallen ook al. Er zijn al bedrijven die volledig geautomatiseerde incassotrajecten aanbieden. Bedrijven kunnen hun eigen factuur gegevens invullen en hun eigen incassotraject starten. Aangezien alles geautomatiseerd is wordt persoonlijk contact hier bijna onmogelijk gemaakt.

In de media komen veel meldingen dat incassobureaus vaak mensonvriendelijk te werk gaan. Is op het eerste gezicht ook logisch als je bedenkt dat zij het vuile werk moeten opknappen en de rekening dienen te incasseren. Hierbij wordt als beginsel vaak de crediteur als benadeelde gezien en de debiteur als crimineel. Hij is namelijk degene die zich niet aan de regels houdt. Maar waarom zouden we deze persoon meteen stigmatiseren en in een hokje stoppen. De menselijke maat is ver te zoeken bij de incassotrajecten. Daarom ook dat de consumentenbond een meldpunt heeft geïnitieerd.

Zijn er dan helemaal geen mogelijkheden tot sociaal of maatschappelijk verantwoord incasseren? De oplossing ligt gelukkig bij startups die zich realiseren dat niet de crediteur altijd het uitgangspunt moeten zijn van een incassobureau maar juist de sociale benadering van de debiteur.

Een debiteur is niet altijd direct een crimineel als hij niet op tijd betaald. Velen zijn namelijk welwillend. Alleen ondervinden ze vaak zelf allerhande problemen die een vertraging tot gevolg hebben. Zeker als we kijken naar kleine of startende ondernemers zien we vaak een probleem met liquiditeit.

De vraag is dan ook of de automatisering hier wel een oplossing kan bieden en of dit wel efficiënt is en effectief. Persoonlijk contact kan er namelijk voor zorgen dat er duidelijkheid omtrent betalen wordt geschept en dat de relatie tussen crediteur en debiteur behouden blijft.</>