085 - 06 06 668 info@mensincasso.nl

24-2-2015 | Afgelopen jaar is het aantal incassozaken in Nederland gestegen tot nieuwe hoogte. Maarliefst 4,2 miljoen incassozaken met een totaalbedrag van 7 miljard euro werden er in 2014 gemeld door incassobureaus, zo meldt de branchevereniging NVI (Nederlands Vereniging van Incasso-ondernemingen). Vooral in de laatste 2 kwartalen van 2014 nam het aantal incassozaken toe in Nederland. De NVI brengt echter alleen de cijfers in kaart van de bij hen aangesloten incassobureaus, welke naar schatting 70% van de totale incassozaken in Nederland verwerken.

In 2013 telde Nederland 3,6 miljoen incassozaken met een totaalbedrag van 6,2 miljard euro. In 2014 steeg dit aantal maarliefst met meer dan 15%. Deze stijging is te wijten aan de economische crisis van de afgelopen jaren.

Door de economische crisis zijn ondernemingen meer alert op openstaande rekeningen en worden incassobureaus vaker ingeschakeld om deze rekening te vorderen. Deze alertheid komt onder andere door dat het lastiger is krediet te krijgen bij de bank en daardoor financiële ruimte verkleind is. Wel wordt waargenomen dat ondernemingen de betalingstermijnen naar klanten versoepeld hebben om zo de cashflow binnen de onderneming te verbeteren.
Daarnaast wordt er ook een groei gezien in het aantal vorderingen dat onderling bij bedrijven worden opgeëist. In 2013 waren dit 132.000 dossiers en groeide dit in 2014 naar 228.000 met een totaal bedrag van 1,3 miljard aan vorderingen. Hierbij schakelen ondernemingen niet de hulp in van incassobureaus of deurwaarders, maar wordt dit onderling opgelost met bijvoorbeeld een betalingsregeling.

Echter is het aantal incasso-opdrachten dat naar deurwaarders ging afgenomen. Door de hoge kosten van gerechtelijke procedures is het voor ondernemingen minder interessant om kleine bedragen via gerechtelijke procedure op te eisen bij de schuldenaar. Eveneens is het “simpelweg niet kunnen betalen” door schuldenaars een reden voor schuldeisers om geen gerechtelijke procedure te starten.