085 - 06 06 668 info@mensincasso.nl

Er zijn nog steeds veel bedrijven en particulieren die kampen met betalingsachterstanden of wellicht hiermee in aanraking gaan komen. Wanneer dit zich voordoet heeft dit niet alleen invloed op de portemonnee, maar brengt dit ook een hoop stress, slapeloze nachten en irritatie met zich mee. Zowel voor bedrijven als particulieren zijn er simpele stappen te ondernemen om betalingsachterstanden te voorkomen. Mens Incasso geeft u een aantal tips om alvast een start te maken.

Houd het bij

Een duidelijk overzicht van inkomsten en uitgaven is het halve werk. In een kas- of huishoudboek houdt u bij wat uw inkomsten, vaste lasten en overige uitgaven zijn. Het bijhouden van een dergelijke administratie geeft u duidelijk inzicht hoeveel u besteed heeft, maar vooral wat u nog te besteden heeft.

Het bijhouden lijkt een hoop werk, maar is slechts iets wat in de dagelijkse bezigheden kan worden opgenomen. Neem daarvoor een vast moment op de dag, bijvoorbeeld de 15 minuten voor de avondmaaltijd of het laatste kwartier op kantoor. Het kan immers een hoop ellende besparen.

Verspreid risico of onderhandel

Bent u een ondernemer of werknemer op oproepbasis, zorg dan dat u  uw risico’s spreidt. Als ondernemer is het altijd beter om veel kleine klanten te hebben dan 1 heel grote. Wanneer 1 kleine klant wegvalt is dit te overzien, maar wanneer die grote klant wegvalt is het gevolg soms niet te overzien. Daarnaast maken vele kleine klanten een groot netwerk waar nieuwe klanten uit kunnen voortvloeien.

Werkt u op oproepbasis, dan is het altijd verstandig dit voor meerdere partijen te doen. 1 werkgever in dergelijke constructies biedt nou eenmaal niet 100% zekerheid. Een slechte maand bij het bedrijf of een goedkopere kracht kan al snel leiden tot minder inkomsten. Meerdere werkgevers kan dergelijk risico spreiden.

Wanneer u fulltime of parttime werkt, maar merkt dat dit niet of nauwelijks voldoende inkomsten genereert, ga dan de onderhandeling aan met uw werkgever. Hierbij is niet schieten, ook nooit raak. Een goede onderbouwing waarom u meer zou moeten verdienen is daar altijd belangrijk in. Kijk dus vooraf goed naar uw inzet, ervaring, overuren, extra taken e.d. voor u een dergelijk gesprek aangaat.

Zet opzij

Het is altijd aan te raden een buffer op te bouwen. Onvoorziene kosten komen vaak ook op de meest onverwachte momenten. Belastingen die hoger uitvallen dan gepland, een laptop die vervangen moet worden, een auto die gerepareerd moet worden. Allemaal kosten waar niemand op zit te wachten, maar bij iedereen een keer voorkomen. Een financiële buffer van een aantal duizend euro is nagenoeg een noodzaak.

Heeft u geen financiële buffer maar wilt u deze wel opbouwen? Neem het dan in u kas- of huishoudboek op als maandelijkse vaste lasten en maak dit over naar een spaarrekening. Op deze manier bouwt u geleidelijk een buffer op en kunt u deze inzetten wanneer nodig.

Willen of moeten

Bij aanschaf van producten of het afnemen van diensten stel uzelf dan altijd eerst de vraag of u dit wilt hebben of moet hebben. Iedereen wilt de nieuwste telefoon, een mooie auto, een ruime woning en iedere dag uit eten. Echter komen bij de aanschaf of het afnemen hiervan ook kosten bij kijken. Kijk bij dergelijke keuzes dan ook altijd goed naar wat nodig is, wat u wilt, welke kosten er bij komen kijken en hoelang u aan kosten bent verbonden. Een weloverwogen keuze bij aanschaf van producten en dienst kan u een hoop geld besparen en ellende voorkomen.

Wees open en eerlijk

Het komt vroeg of laat toch een keer voor dat een rekening een keer niet betaald wordt. Hiervoor ontvangt u over het algemeen een brief voor of u wordt gebeld. Wees tegenover de schuldeiser dan altijd open en eerlijk. Ook schuldeisers lossen dergelijke situaties het liefst zelf op. Kom dus altijd met een goede reden, ook al is dit het toegeven van financiële problemen. Op die manier kan een schuldeiser u wellicht helpen een weg te vinden naar een oplossing. Mocht een schuldeiser hier niet aan kunnen bijdragen, dan zijn er tal van organisaties die u verder kunnen helpen. Denk hierbij aan budgetbeheerders, schuldhulpverleners of uw gemeentelijke kredietbank.