085 - 06 06 668 info@mensincasso.nl

Missie, visie & kernwaarden

Sociaal en klantvriendelijk incasseren is ons DNA

Zowel u als opdrachtgever als uw debiteur zijn klant bij Mens Incasso. Onze specialisten ondersteunen u niet alleen met ondernemen als het gaat om creditmanagement, maar zorgen er ook voor dat uw debiteur eerlijk advies krijgt bij incassozaken. Mens Incasso onderscheidt zich van andere organisaties door een innovatieve en menselijke benadering van incassozaken. Uw klanten zijn voor u belangrijk en voor ons dus ook. Omdat iedere klant voor u uniek is benaderen wij ze dan ook zo en is onze service gericht op het in stand houden van de klantrelaties. Uw klant moet blij zijn dat hij nog steeds klant bij u is.

Missie

Onze missie is om te werken aan een financieel gezonde toekomst voor zowel u als uw debiteur. Mens Incasso streeft bij de afhandeling van incassozaken naar een maximaal rendement, klantbehoud, markt continuïteit en eerlijkheid.

Visie

Mens Incasso heeft de ambitie om het best gewaardeerde incassobureau van Nederland te zijn. Daarnaast streven we naar een bewustwording tussen opdrachtgevers en debiteuren dat hun onderlinge relatie verbeterd kan worden door een duidelijke en eerlijke communicatie.

Onze kernwaarden

Persoonlijk

Mens Incasso werkt met korte lijnen. Altijd 1 persoon die het dossier behandeld en de communicatie voert met zowel opdrachtgever als debiteur. Uitgangspunt is om een goede relatie te onderhouden met opdrachtgevers en met debiteuren een vertrouwensband te creëren. Dit laatste is om er voor te zorgen dat geboden hulp en advies ook wordt toegepast.

Eerlijk & Helder

Eerlijkheid en helderheid zijn belangrijke kernwaarden binnen Mens Incasso. Zowel opdrachtgevers als debiteuren worden aan de hand van deze kernwaarden geholpen. Een eerlijke behandeling van debiteuren, waarbij klantbehoud de drijfveer is. En een heldere communicatie om tot een oplossing te komen die voor zowel crediteur als debiteur geschikt is.

Klantbehoud

Klantbehoud is hetgeen waar Mens Incasso naar streeft. Een debiteur met een betalingsachterstand heeft meestal hier een reden voor. Het vinden van de oorzaak en het bieden van een oplossing zorgt veelal voor positieve reacties vanuit debiteuren. Een debiteur die op de juiste manier geholpen wordt is een klant voor het leven.

Communicatie

Hoewel automatisering steeds belangrijk wordt mag niet vergeten worden dat juist door heldere communicatie de beste klantrelaties in stand worden gehouden. Mens Incasso verzorgt niet alleen de communicatie tussen u en uw debiteur. Wij dragen ook zorg voor het aanreiken van andere relaties vanuit ons groeiende netwerk. Zo zorgen we er niet alleen voor dat u optimaal rendement haalt uit uw huidige klantrelaties maar ook kan blijven werken aan uw groei mogelijkheden. Samen staan we sterker.

Maatschappelijk verantwoord

Mens Incasso, waar u en uw debiteur de ondersteuning krijgt die nodig is. Mens Incasso heeft als incassobureau een sociaal maatschappelijk karakter. Wij bieden zowel u als uw debiteur hulp, advies en begeleiding voor het creëren van een gezonde financiële situatie. Bij Mens Incasso wordt iedereen als mens behandeld. Wij bemiddelen tussen u en uw debiteur om tot een oplossing te komen die voor u beiden geschikt is. Hierbij heeft u en uw debiteur een vast contactpersoon binnen Mens Incasso waar u beiden terecht kan voor vragen en opmerkingen.