Minnelijke incasso

Een minnelijke incasso is de gepaste manier om openstaande facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken te incasseren. Mens Incasso heeft de middelen en de expertise om uw debiteur op een juiste manier te benaderen. Wij richten ons op het vinden van een oplossing die voor alle betrokken partijen geschikt is. Hierbij gaan wij opzoek naar de oorzaak en bieden wij hulp, advies én begeleiding aan debiteuren. Het uit handen geven van openstaande facturen middels een minnelijke incasso bespaart u tijd en geld, waardoor u zich kan bezighouden met de taken die voor u belangrijk zijn.

Wat is minnelijke incasso?

Een minnelijke incasso is een klantvriendelijke manier om openstaande facturen te laten vorderen. U geeft de openstaande factuur volledig uit handen, waarbij wij op correcte wijze uw debiteur benaderen. Hierbij wordt geprobeerd de debiteur te bewegen de factuur te betalen zonder tussenkomst van de rechter.

Waarom een minnelijke incasso?

Bij Mens Incasso bent u aan het juiste adres als het gaat om minnelijke incasso. U als ondernemer wilt zich bezig houden met de zaken waar u zelf goed in bent. Achter een onbetaalde factuur aan jagen kan in veel gevallen voor frustratie zorgen. Daarnaast is het tijdsintensief en kost het u extra geld. Mens Incasso ontzorgt u in veel gevallen en biedt meer waarde als het gaat om klantbehoud. U kunt zich als ondernemer richten op het binnen halen van nieuwe klanten terwijl Mens Incasso zorgt dat de huidige klanten blij zijn dat ze nog steeds bij u klant zijn.

Online uw factuur indienen?

Landelijke dekking

Sociaal maatschappelijk

Ook gerechtelijke incasso

Hoe ziet een minnelijke incassoprocedure eruit?

Vordering indienen

Het starten van een minnelijke incassoprocedure begint met het indienen van een vordering. Dit is snel en gemakkelijk te doen via de website. U vult u en uw debiteurgegevens in en upload de factuur of facturen. U ontvangt na verzenden een e-mail met daarin de acceptatie van de vordering. Mochten wij vragen hebben over de vordering, dan nemen wij telefonisch contact met u op.

Maakt u voor het eerst gebruik van Mens Incasso? Dan nemen wij altijd telefonisch contact met u op om eventuele vragen voor u te beantwoorden en verdere uitleg over Mens Incasso te geven.

Het eerste contact

Na acceptatie van de vordering beginnen de minnelijke incassowerkzaamheden. Dezelfde dag nog wordt er een brief en e-mail verstuurd aan de debiteur. Hierin wordt kennis gegeven van het starten van een incassoprocedure. In deze brief wordt tevens vermeld welke mogelijkheden uw debiteur heeft. Vriendelijk wordt verzocht om het openstaande bedrag te betalen. Mocht dit voor uw debiteur niet mogelijk zijn om in 1 keer kunnen doen, dan adviseren wij hen telefonisch contact met ons op te nemen en gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Een goed gesprek

Wanneer een debiteur zelf niet reageert, neemt Mens Incasso het initiatief om het dialoog met de debiteur aan te gaan. Enkele dagen na het verzenden van de incassobrief wordt uw debiteur telefonisch benaderd. Hierbij inventariseren wij gezamenlijk met de debiteur wat de oorzaak van de betalingsachterstand is. Aan de hand hier van wordt er gekeken of en welke hulp uw debiteur nodig heeft. Tevens wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn tot betaling.

Mochten wij uw debiteur niet direct te spreken krijgen, dan blijven wij herhaaldelijk uw debiteur per brief, email en telefoon benaderen.

Welke uitkomst kan een minnelijke incassoprocedure hebben?

Minnelijke incassowerkzaamheden hebben iedere keer een ander resultaat. Om u een beeld te geven wat de meest voorkomende uitkomsten zijn hebben we deze voor u op een rij gezet.

Directe betaling

Het komt voor dat een eerste incassobrief uw debiteur er toe doet zetten de openstaande factuur direct te betalen. Dit heeft voornamelijk te maken met de autoriteit die Mens Incasso als incassobureau uitstraalt. Dit zorgt ervoor dat uw debiteur prioriteiten stelt uw openstaande factuur zo snel mogelijk te betalen en verhoging van kosten te voorkomen.

Betalingsregeling

Sommige debiteuren hebben niet de mogelijkheid om het bedrag in 1 keer te voldoen. Dit kan een oorzaak hebben, waarbij wij uw debiteur hulp kunnen bieden. Wanneer een debiteur een betalingsregeling wilt aangaan, mogen zij zelf hiervoor een voorstel doen. Dit voorstel wordt na overleg met de opdrachtgever goed- of afgekeurd. Hierbij zullen wij als incassobureau u adviseren met betrekking tot schappelijkheid van het betalingsvoorstel.

Wanneer een betalingsregeling tot stand is gekomen zal de debiteur deze moeten nakomen. Met langlopende betalingsregelingen komt het soms voor dat dit niet altijd gebeurt. Wij verzoeken debiteuren altijd in dergelijke gevallen contact met ons op te nemen en de situatie te bespreken.

Bij debiteuren die een regeling niet nakomen kan er na overleg een gerechtelijke procedure gestart worden om de debiteur als nog tot betaling te dwingen.

Compromis

Het komt voor dat er een conflict is tussen de opdrachtgever en de debiteur. Dit kan zijn onstaan uit onenigheid over de kwaliteit, de levering, de service of tal van andere zaken. Mens Incasso onderhandelt hierbij tussen beide partijen. Indien de situatie dat wenst kunnen beide partijen water bij de wijn doen, om tot een oplossing te komen die voor beide partijen schikt.

Uw debiteur reageert niet…

Het komt voor dat een debiteur reageert. Hierbij zal er herhaaldelijk brieven worden gestuurd en dagelijks telefonisch contact gezocht worden met uw debiteur. Wanneer nodig zal er ook via andere wegen contact gezocht worden met uw debiteur. Wanneer enige vorm van respons uitblijft zal er na overleg met de opdrachtgever, het dossier worden overgedragen aan een samenwerkende gerechtsdeurwaarder. Hierbij wordt de volgende stap in een incassoprocedure gezet; gerechtelijke incasso.

Wat zijn de kosten van minnelijke incasso?

De kosten voor minnelijke incasso zijn afhankelijk van de uitkomst.

Volledige betaling

Wanneer het volledige bedrag wordt geïncasseerd zitten hier voor de opdrachtgever geen kosten aan verbonden. Zodra het volledige bedrag is geïncasseerd wordt deze dezelfde dag nog naar u overgemaakt.

Gedeeltelijke betaling

Mocht door omstandigheden niet het volledige bedrag te incasseren zijn, dan zal er aan de hand van het geïncasseerd, 75% van de daarop gerekende incassokosten in rekening worden gebracht. Dit gebeurt over het algemeen alleen bij faillissement van de debiteur tijdens een regeling of wanneer een debiteur plots verdwijnt.

Kosten bij het sluiten van een compromis

Wanneer wij bij een conflict tot een compromis komen, worden kosten verdeeld over zowel opdrachtgever als debiteur. Gezien beide partijen er van bewust zijn dat water bij de wijn doen de enige oplossing is, worden de kosten dan ook verdeeld aan beiden gerekend.

Kosten wanneer er niets wordt geïncasseerd

Wanneer een minnelijke incasso geen resultaat oplevert, worden hiervoor geen kosten voor in rekening gebracht. U krijgt het dossier, met een passend advies, kosteloos van ons terug.