085 - 06 06 668 info@mensincasso.nl

Klantvriendelijk incasseren

 

Als u een bedrijf beheert, is het belangrijk dat u betaald krijgt voor de diensten of producten die u aan uw klant heeft geleverd. Soms, echter, komt een betaling niet op tijd, omdat uw debiteur om de een of andere reden niet kan betalen. Wachten op een betaling zorgt voor frustraties en zorgt er vaak voor dat de relatie tussen u en uw klant verslechtert. Ook kost het u extra tijd en kan het zelfs ervoor zorgen dat er een rem komt op eventuele investeringen die u wilt doen voor uw onderneming. Op dat moment kunt u ervoor kiezen om van een incassobureau gebruik te maken om ervoor te zorgen dat u het bedrag ontvangt waar u recht op heeft. Dat is het doel van een incassobureau, om ervoor te zorgen dat u zoals afgesproken betaald krijgt.

Minimale schade, maximaal effect

Door gebruik te maken van een incassobureau loopt u echter het risico om uw klant te verliezen, omdat niemand het fijn vindt om onder druk te worden gezet. Vanuit het gezichtspunt van uw debiteur is het nu eenmaal geen plezierige situatie om een brief van een incassobureau te krijgen. Om te voorkomen dat u uw klant kwijtraakt, werken wij bij Mens Incasso vanuit het uitgangspunt dat uw debiteur zo min mogelijk benadeeld moet worden in het incassoproces. De manier van benaderen en aanschrijven is hier een belangrijk onderdeel van. Door middel van het aanreiken van de juiste informatie en heldere communicatie vergroten we niet alleen de kans op een succesvolle incasso maar voorkomen we ook een herhaling daarvan. Vanuit ons eigen netwerk adviseren wij ook hoe herhaling voorkomen kan worden. Uw debiteur zal ervaren dat u als ondernemer wilt investeren in een langdurige relatie.

Dit noemen wij: klantvriendelijk incasseren. Door klantvriendelijk te incasseren, doen wij wat nodig is om het verschuldigde bedrag voor u te innen, en tegelijk de relatie die u met uw klant heeft gezond te houden. Op deze manier haalt u het best mogelijke resultaat uit het incassoproces.

Hulp aan debiteuren

In tegenstelling tot de manier van werken van vele andere incassobureaus, dat lijnrecht tegenover klantvriendelijk incasseren instaat, streven wij ernaar om de dialoog met uw klant aan te gaan, de gemoederen te bedaren en om uw zakelijke relaties vriendelijk en coöperatief te houden, door middel van klantvriendelijk incasseren. Een debiteur die geholpen wordt en zijn eigen onderneming kan voortzetten zal een ambassadeur voor het leven zijn voor uw onderneming. Luisteren naar de problemen van de debiteur kan tot veel nieuwe inzichten leiden die ook van waarde kunnen zijn voor de opdrachtgever. Immers, wederzijds begrip en inzicht in elkaars onderneming levert effectievere afstemming op procesniveau op. Ook de successcore ligt hoger doordat debiteuren eerder geneigd zijn te reageren. Immers, hoe eerder er contact gelegd wordt des te sneller er een passende oplossing gevonden wordt voor die beide partijen schikt. Het afschrikken van debiteuren zoals de aanpak nu is bij veel incassobureaus, levert vaak niet het gewenste resultaat.
Uiteindelijk is klantvriendelijk incasseren een eenvoudig idee: Dat het mogelijk moet zijn om op een professionele en sociaal verantwoorde manier de afgesproken betalingen te bewerkstelligen, zonder dat u het risico loopt om uw klant te verliezen omdat hij of zij zich voor het blok gezet voelt. Dit doen wij door uw debiteur als mens te behandelen, in plaats van als een nummer.

Direct beginnen met klantvriendelijk incasseren?

Houd het persoonlijk

Hoewel automatisering er in veel gevallen voor kan zorgen dat u effectiever kan ondernemen zorgt het er in de realiteit ook vaak voor dat de communicatie verandert. Elk bedrijf probeert aan de voorkant nieuwe klanten aan te trekken door middel van een goede sales-afdeling en gerichte marketing. En aan de andere kant door automatisering de kosten te drukken aan de achterkant om efficiënter te werk te gaan. Het is alleen een gegeven dat een nieuwe klant aantrekken een veel grotere investering vergt dan om een huidige klant te behouden. En hoe aantrekkelijk automatisering in veel gevallen ook lijkt, een computer zal nooit meedenken of anticiperen op veranderingen. Elke ondernemer kan een keer een slecht kwartaal draaien of zelf te maken krijgen met achterstallige betalingen bij zijn eigen leveranciers. Klantvriendelijk incasseren kan er aan bijdragen dat uw huidige klandizie bij uw onderneming blijft. Een juiste mix van automatisering en fysiek contact zorgt ervoor dat u altijd op de hoogte blijft zonder dat het u veel tijd kost of frustraties op levert.

Door middel van een open communicatie naar zowel u als de debiteur wordt de relatie niet alleen in stand gehouden maar kan ook meer inzicht opleveren. Dit houdt ook in dat wij uw klant de benodigde hulp en begeleiding kunnen geven om een structurele oplossing te vinden voor zijn of haar huidige financiële problemen. Uiteindelijk draait het bij klantvriendelijk incasseren allemaal om individuele aandacht en het feit dat wij een dialoog proberen aan te gaan om een oplossing te vinden die voor iedereen aanvaardbaar is.
Anticiperen op de toekomst is ook een belangrijk onderdeel van klantvriendelijk incasseren. Niet alleen het probleem van nu oplossen maar adviseren hoe en wat er nodig is om dit te kunnen voorkomen in de toekomst.

 

Krijg advies en kennis

Vanuit het netwerk van Mens Incasso kan zowel de opdrachtgever als de debiteur gebruik maken van alle organisaties die u van advies en kennis kunnen voorzien. Wij investeren veel in ons netwerk en u kunt daar van mee profiteren. Hierbij proberen wij om ons netwerk zo divers mogelijk te houden om zo aan elke vraag en eis te kunnen voldoen. Denk hierbij aan coaches, banken, bewindvoerders en adviseurs. Maar ook aan webdesigners en IT-specialisten die u kunnen adviseren en ondersteunen met betrekking tot bijvoorbeeld uw website.

Positieve reacties op onze aanpak resulteren er nu in dat veel debiteuren (ondernemers) de aanpak dusdanig waarderen dat ze ook van onze diensten gebruik maken. U als ‘opdrachtgever’ bent hier natuurlijk heel erg bij gebaat. Zoals u begrijpt, is een ondernemer die zijn financiële zaken op orde heeft sneller geneigd om meer te investeren. Indirect zorgt klantvriendelijk incasseren er voor dat u er een financieel gezonde klant aan overhoudt.

Door klantvriendelijk te incasseren, kunnen wij u het beste incassoresultaat geven, op een effectieve, sociaal verantwoorde manier.

.