085 - 06 06 668 info@mensincasso.nl

Incassobureau Zuid Holland

Mens Incasso is het incassobureau van Zuid Holland dat zowel u, als uw klant vooruit helpt.

Ontdek wat wij als incassobureau Zuid Holland voor u kunnen betekenen

Incassodiensten

Efficiënt en klantvriendelijk incasseren

pre incasso
Pre-incasso

Pre-incasso is het middel om uw klant op een correcte manier de laatste keer wijzen op een openstaande factuur.

minnelijke incasso
Minnelijke incasso

Bij minnelijke incasso benaderen wij uw klant om de schuld, zonder tussenkomst van een rechter, te incasseren.

gerechtelijke incasso
Gerechtelijke incasso

Wanneer minnelijke incasso geen gewenst effect heeft, kunt u ook voor gerechtelijke incasso bij ons terecht.

Over Mens Incasso

Het incassobureau met een andere benadering

Oprichten Floris Simons is als ondernemer al jong begonnen. Ook hij heeft tegenslagen gekend. In 2011 heeft hij een bedrijf moeten opheffen met schulden als gevolg. Het ene na het andere incassobureau klopte aan, maar niemand bood hulp. Dit gegeven heeft hem doen besluiten in 2014 Mens Incasso op te richten. Hierbij wilt hij een tegengeluid bieden t.o.v. de huidige incassomarkt. De ontwikkelde methode dient hierbij zowel u, als uw klant op een positieve manier.
Mens Incasso is meer dan een incassobureau. Wij dienen als vangnet voor uw klant wanneer deze tegen de muur aan loopt. Ons netwerk aan samenwerkende partijen biedt de ondersteuning die uw klant mogelijk nodig heeft. Zo incasseren we niet alleen uw factuur, maar voorkomen we dat uw klant in de toekomst in herhaling valt.

Waarom kiezen voor incassobureau Zuid Holland

Landelijke dekking

Wij zijn als incassobureau in heel Nederland werkzaam.

Klantvriendelijk

Mens Incasso is een verlengstuk van uw bedrijf.

Hulp aan debiteuren

Wij helpen uw klant bij schuldproblemen.

Vrijblijvend advies

Heeft u vragen? U kunt altijd vrijblijvend bij ons terecht.

Geen incassoprovisie

Wij rekenen geen provisie over geïncasseerde gelden.

Onze klanten

Als incassobureau ondersteunen B2B-bedrijven in alle sectoren. Onze aanpak richt zich niet alleen op uw geld, maar ook op uw relatie. Onze tussenkomst zorgt voor een constructieve oplossing. Vele bedrijven hebben de stap naar een klantvriendelijke oplossing bij incassozaken al genomen, bent u de volgende?

Hulp nodig bij onbetaalde facturen?

Onze taak als incassobureau Zuid Holland

Incassobureau Mens Incasso is de incassospecialist uit Rotterdam op het gebied van klantbehoud bij incassozaken. Wij benaderen uw klant op een eerlijke en heldere manier. Wij hanteren een persoonlijke benadering richting uw klant, waarbij de focus ligt op een oplossing die voor beide partijen geschikt is.

Wat wij voor uw klant doet

Wij beschouwen uw klant als onze klant. Dat uw klant een factuur niet betaalt is vervelend, maar wellicht zijn de problemen bij uw klant groter dan u denkt. Met onze sociaal maatschappelijke aanpak kijken we niet alleen naar de factuur. Ook kijken we naar de oorzaak die het voorval veroorzaakt. Gezamenlijk met uw klant zoeken we naar een oplossing. Waar nodig adviseren en begeleiden we uw klant naar een betere situatie.

Wat Mens Incasso uniek maakt

Het werven van nieuwe klanten kost veel meer dan het behouden van een klant. Daarom behandelen wij uw klant als onze klant, om er voor te zorgen dat u uw klant behoudt. Onze aanpak is maatwerk, omdat iedere vordering zijn eigen verhaal heeft en dus ook een eigen oplossing. Door middel van onze menselijke behandeling creëren wij welwillendheid bij uw klant om tot een oplossing te komen.

Klantvriendelijk

Uw klant is onze klant

Voordat een klant klant wordt, steekt u tijd en geld erin om deze te werven. Het is dan ook vervelend als een klant niet betaald, maar het verliezen van een klant om een onbetaalde factuur is dubbel verlies. Wij behandelen uw klant als onze klant en zien onszelf als verlengstuk van uw onderneming.

Persoonlijk

Maatwerk

Iedere onbetaalde factuur heeft zijn eigen aanleiding. Wij bespreken deze aanleiding met uw klant en zoeken naar een oplossing die u beiden schikt. Mocht uw klant financiële problemen ondervinden, dan doen wij een stapje extra. Met onze samenwerkende partijen helpen wij uw klant weer naar een gezonde financiële toekomst.

Klantbehoud

Menselijke benadering

Een ondernemer vraagt vaak niet om hulp bij financiële problemen, daarom bieden wij het aan. Onze vriendelijke insteek, beperkte kosten bij een snelle oplossing en hulp aan hulpbehoevende debiteuren zorgt voor welwillendheid bij debiteuren om mee te werken. Wij behandelen uw klant, zoals u zelf ook behandelt zou willen worden als u problemen zou ondervinden.

Betaalt uw klant niet?

Waarom wij als incassobureau Zuid Holland kiezen?

Omdat wij als incassobureau Zuid Holland en zijn ondernemers graag helpen naar een oplossing die iedereen schikt

Met meer dan 220.000 bedrijven is Zuid Holland het zakelijke hart van Nederland. Voor ons genoeg reden om als incassobureau Zuid Holland te kiezen als provincie om ons te vestigen. Met ons kantoor in Rotterdam zijn we centraal gelegen in Zuid Holland en voeren wij onze werkzaamheden door heel Nederland uit. Hierbij incasseren we niet alleen uw openstaande facturen, maar helpen uw klant waar dat nodig is. Bij ons staat behoud van uw klantrelatie centraal.

Met onze aanpak ondersteunen we niet alleen u, maar ook uw klant. Ook u, als ondernemer in Zuid Holland, verdient een incassobureau dat zorg draagt voor uw klant. Waarbij zo het incasseren, als uw klantrelatie, centraal staan. Met onze aanpak kunnen u en uw klant weer samen vooruit.