085 - 06 06 668 info@mensincasso.nl

Incassobureau Westland

Mens Incasso is het incassobureau in Westland dat zowel u, als uw klant vooruit helpt.

Ontdek wat wij als incassobureau Westland voor u kunnen betekenen

Incassodiensten

Incasseren als verlengstuk van uw organisatie

pre incasso
Pre-incasso

Pre-incasso is het middel om uw klant op een correcte manier de laatste keer wijzen op een openstaande factuur.

minnelijke incasso
Minnelijke incasso

Bij minnelijke incasso benaderen wij uw klant om de schuld, zonder tussenkomst van een rechter, te incasseren.

gerechtelijke incasso
Gerechtelijke incasso

Wanneer minnelijke incasso geen gewenst effect heeft, kunt u ook voor gerechtelijke incasso bij ons terecht.

Over Mens Incasso

Het incassobureau met een langetermijnvisie

Mens Incasso is de grondleggers in Nederland van de sociaal maatschappelijke aanpak bij incassozaken. Wij zien als incassobureau Westland als belangrijke regio om onze diensten aan te bieden. Wij dragen zorg voor het incasseren van uw onbetaalde factuur. Daarnaast ondersteunen we uw klant wanneer zij betalingsproblemen ondervinden. Hiervoor werken wij samen met organisaties die zich richten op schuldproblemen.

Onze sociaal maatschappelijke en klantvriendelijke methode is uniek in Nederland. Wij richten ons op de verbetering van het welzijn van alle betrokken partijen. 

 

Waarom kiezen voor incassobureau Westland

Landelijke dekking

Wij zijn als incassobureau in heel Nederland werkzaam.

Klantvriendelijk

Mens Incasso is een verlengstuk  van uw bedrijf.

Hulp aan debiteuren

Wij helpen uw klant bij schuldproblemen.

Vrijblijvend advies

Heeft u vragen? U kunt altijd vrijblijvend bij ons terecht.

Geen incassoprovisie

Wij rekenen geen provisie over geïncasseerde gelden.

Onze klanten

Als incassobureau Westland ondersteunen wij B2B-bedrijven bij het incasseren van onbetaalde facturen. Honderden bedrijven maken gebruik van onze diensten. Wij ontnemen hen van de tijd en frustratie die gepaard gaat bij onbetaalde facturen.

Wilt u ook hulp bij onbetaalde facturen?

Onze taak als incassobureau Westland

Mens Incasso helpt als incassobureau Westland, haar ondernemers en diens klanten naar een gepaste oplossing bij betalingsachterstanden. Onze sociaal maatschappelijke aanpak bij incassozaken ondersteunen we niet alleen u, maar ook uw klant. Wij pakken gezamenlijk met uw klant betalingsachterstanden bij de oorzaak aan. Hiermee voorkomen we dat uw klant in herhaling valt. Wij richten ons op het vinden van een passende oplossing voor zowel u, als uw klant. Mocht uw klant in financieel zwaar weer verkeren, dan helpen wij uw klant naar een financieel gezonde toekomst.

Hoe wij uw klant ook ondersteunen

Iedere onbetaalde factuur heeft een achterliggend probleem. Deze problemen veroorzaken een vicieuze cirkel waar uw klant moeilijk uit komt. Met onze sociaal maatschappelijke aanpak doorbreken we deze cirkel. Samen met uw klant zoeken we naar de oorzaak en pakken we deze bij de kern aan. Uw klant kan in grote financiële problemen verkeren. Wij werken samen met organisaties die uw klant hierbij kunnen helpen.

Wat Mens Incasso uniek maakt

Mens incasso staat zowel in dienst van u, als uw klant. Wij streven er naar om ondernemers en diens klanten vooruit te helpen. Met onze persoonlijke aanpak pakken we problemen bij de kern aan. Doordat we ook uw klant helpen zal uw relatie met de klant niet in gevaar komen. U kunt vervolgens weer met een gerust hart zaken doen.

Persoonlijk

Een andere benadering bij incassozaken

Achter iedere onbetaalde factuur schuilt een klant. Een persoon met een verhaal, met problemen, met hoogte- en dieptepunten, net als iedereen. Een onbetaalde factuur is een gevolg van een achterliggend probleem. Met onze persoonlijke aanpak kijken wij samen met de debiteur waar de oorsprong ligt van het probleem. Wij adviseren en begeleiden uw klant bij het oplossen van problemen. Zo geven uw klant de mogelijkheid te herstellen.

Klantvriendelijk

Zodat u klant, klant kan blijven

Wij benaderen uw klant, zoals u zelf benaderd zou willen worden. Wij voeren de dialoog en zoeken naar een passende oplossing. Incassowerk is maatwerk en zo behandelen we iedere vordering. Onze vriendelijke benadering zorgt voor een open dialoog. Zo komen we snel tot een passende oplossing die alle partijen schikt.

.

Klantbehoud

Incasseren met de blik op de toekomst

Een klant die vandaag niet betaalt kan volgend jaar uw grootste afnemer zijn. Daarom streven wij er naar dat uw klantrelatie behouden wordt. Eveneens voorkomen we dat uw klant in de toekomst in herhaling valt.

Betaalt uw klant niet?

Waarom wij als incassobureau Westland kiezen?

Omdat wij als incassobureau Westland en haar ondernemers graag helpen naar een oplossing die iedereen schikt.

Ons streven is om als incassobureau Westland en haar ondernemers een oplossing te bieden voor incassozaken. Hierbij staat het behouden van uw klantrelatie in een hoog vaandel. Dit doen wij door uw klant bewust te maken van zijn probleem. Vervolgens lossen we deze gezamenlijk op.

Mens Incasso is in 2015 begonnen in Rotterdam. Wij zien als incassobureau Westland dan ook als een tweede thuis. Na onze uitgebreide conceptfase zijn wij sinds 2017 actief in Westland.

Wij zien zowel u, als uw klant als partij die geholpen dient te worden. Onze samenwerkende partijen komt alle betrokken partijen ten gunste. Wij werken samen met o.a. budgetcoaches en bewindvoerders om debiteuren de hulp te bieden die zij wellicht nodig hebben. Daarnaast hebben wij een samenwerking met een gerechtsdeurwaarder, welke gerechtelijk procedures voor ons uitvoeren.

Heeft u voor een betrouwbaar incassobureau Westland helemaal afgezocht? Dan bent u bij Mens Incasso aan het juiste adres!