085 - 06 06 668 [email protected]

Incassobureau Inschakelen?

Alles over een incassobureau inschakelen

Een incassobureau inschakelen is als ondernemer vaak een grote stap. Vroeger dacht men bij een incassobureau vaak aan ‘bruten en tirannen’. We zagen ze als mannen wie met de megafoon de debiteur kwamen bedreigen, de bodybuilder wie er dreigend uitzag en de ‘wanbetaler’ dwong om te betalen. Dit is gelukkig het geval niet meer. Maar er is nog steeds veel onduidelijkheid over wat incassobureaus nu eigenlijk doen. Welke rechten hebben incassobureaus? Wanneer moet je een incassobureau inschakelen? En hoe kies je er een goed incassobureau? Hier in deze wiki lees je alles over wat wij als incassobureau voor uw bedrijf kunnen doen..

Over incassobureau Mens Incasso

Wat doet incassobureau Mens Incasso?

Wanneer uw klant een factuur niet betaald, kunt u Mens Incasso als incassobureau inschakelen. Wij benaderen uw klant op een respectvolle en klantvriendelijke manier. Daarmee zijn wij een verlengstuk van uw debiteurenbeheer. Wij ontzorgen uw bedrijf van klanten die moeilijk of niet betalen. Een incassobureau is gespecialiseerd het vinden van een oplossing voor betalingsachterstanden. Met de expertise, kennis en vasthoudendheid van een incassobureau vorderen zij veelal uw openstaande factuur.

Incassobureaus kunnen zowel facturen vorderen bij consumenten, bedrijven als bij de overheid. Mens Incasso heeft hierin zich gespecialiseerd in business-to-business vorderingen. Hierbij staat zowel het incasseren als het behouden van uw klantrelatie in een hoog vaandel.

Wilt u direct een incassobureau inschakelen?

Waarom Mens Incasso als incassobureau inschakelen?

Wanneer uw bedrijf te maken krijgt met een klant die niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn er 3 soorten partijen die u kunt inschakelen:

  • Advocaat inschakelen om uw debiteur direct te dagvaarden
  • Gerechtsdeurwaarder inschakelen voor gerechtelijke procedures
  • Incassobureau inschakelen voor minnelijke incasso

Een incassobureau specialiseert zich in minnelijke incasso. Dit houdt in dat zij, zonder tussenkomst van een rechter, het openstaande bedrag bij uw klant vorderen. Een incassobureau doet min of meer hetzelfde als uw eigen bedrijf. Toch zijn er bepaalde redenen waarom het via een incassobureau wel werkt. Als eerste is er de psychologische impact bij uw klant. Het benaderd worden door een derde partij zorgt voor een schrikreactie bij uw klant. Met het inschakelen van een incassobureau geeft u een duidelijke boodschap aan uw klant dat de maat vol is. Het spreekwoord ‘vreemde ogen dwingen’ is dan ook de reden waarom incassobureaus veelal succesvol zijn. Daarnaast is er de ervaring van incassobureaus van het omgaan met debiteuren dat een rol speelt. Hierbij zijn er door ervaring methodes ontwikkeld die een debiteur tot betaling doet overgaan.

Bij Mens Incasso zijn de methodes toegespitst op de bewustwording van de debiteur dat zij (financiële) problemen ondervinden. Hierbij wordt waar nodig hulp geboden aan uw klant deze problemen op te lossen. Mens Incasso werkt dan ook samen met tal van partijen die deze hulp kunnen bieden aan hulpbehoevende debiteuren.

Ook werken wij samen met gerechtsdeurwaarders, om, als het nodig is, een gerechtelijke procedure te starten. Dit wordt enkel in goed overleg gedaan en alleen wanneer verhaalmogelijkheden aanwezig zijn.

Voordelen van incassobureau Mens Incasso

Ontzorgen

Het constant achter een klant aan moeten zitten wegens een onbetaalde is stressvol en frustrerend. Daarnaast wilt u de tijd die u erin steekt liever aan andere dingen besteden. Mens Incasso ontzorgt u van deze frustratie, stress en werkzaamheden door dit van u over te nemen.

Klantvriendelijkheid

Het moeilijke aan onbetaalde facturen is dat u uw geld wilt hebben. Toch wilt u niet dat dit ten koste gaat van de relatie. Wij, als incassobureau, zijn een neutrale partij. Wij hebben er alle baat bij om zowel u, als uw klant zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Hulp aan debiteuren

Als incassobureau ligt onze kern bij het incasseren van openstaande facturen. Toch zetten wij nog een stapje extra. Uw klant is onze klant. Mochten uw klant problemen ondervinden waardoor betalingsachterstanden ontstaan, dan helpen wij hen deze problemen aan te pakken. Zo wordt de factuur betaald en behoudt u uw klant.

Maatwerk

Iedere onbetaalde factuur heeft een ander verhaal. Zo behandelen wij ieder dossier met open ogen. Afhankelijk van de situatie van uw klant en uw wensen als opdrachtgever gaan wij te werk. Wilt u intern uw debiteurenbeheer verbeteren? Wij geven graag advies om incassozaken te voorkomen.

Voordelig

In de meeste gevallen neemt de debiteur de kosten voor een incassoprocedure voor haar rekening. Echter, het komt voor dat dit niet gebeurt en worden de kosten bij u gefactureerd. Wij geloven erin dat deze kosten naar verhouding moeten zijn tot het te vorderen bedrag. Wij facturen dan ook maximaal 11,25% van de waarde van de factuur. Hoe groter de factuur, hoe kleiner het percentage.

Tijdswinst

Als ondernemer houdt u zich het liefst bezig met werkzaamheden die uw bedrijf vooruit helpen. Het achterna zitten van klanten die niet op tijd betalen is een tijdrovende bezigheid. Door het uit handen te geven aan een incassobureau maakt u die tijd vrij voor belangrijkere zaken.

Zowel minnelijke als gerechtelijke incasso

Als incassobureau zijn wij gespecialiseerd in minnelijke incassoprocedures. Mocht dit geen vruchten afwerpen, dan werken wij voor gerechtelijke procedures samen met verschillende gerechtsdeurwaarders.

Expertise

Het omgaan met moeilijk en niet betalende klanten is voor ons dagelijkse kost. Onze methoden en vasthoudendheid zorgen ervoor dat ook uw lastigste klanten tot betaling overgaan.

Wanneer geeft u een factuur uit handen?

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarvoor is een goed debiteurenbeleid van belang. Veel ondernemers vinden het aandringen bij klanten om over te gaan op betaling soms moeilijk. Hierdoor het versturen van een herinneringsfactuur soms niet, of niet consequent, gedaan. Zoals u als bedrijf u werk professioneel uitvoert, is het professioneel ogen van uw debiteurenbeleid evengoed van belang.

Wij adviseren om de dag na het verstrijken van de betalingstermijn altijd een herinnering te sturen. Hierbij kunt u het beste een betaaltermijn van 7 of 14 dagen aanhouden. Bel daarbij de dag na het versturen van de herinnering uw klant op. Vraag hierbij of ze de herinnering hebben ontvangen. Eveneens kunt u navragen waardoor het oponthoud is ontstaan. Een dergelijk kort telefoongesprek brengt vaak al veel aan het licht. Ongeacht de reden is er veelal een oplossing te vinden, waardoor het inschakelen van een incassobureau niet meer nodig is.

Mocht betaling toch uitblijven, dan adviseren wij een tweede herinnering te sturen, voordat u een factuur overdraagt aan een incassobureau. Daarbij is het stellen van een maximaal aantal dagen van het overschrijden van de betalingstermijn van de factuur altijd goed om te doen. Wij adviseren om bij maximaal 60 dagen van het overschrijden van de factuur deze uit handen te geven aan een incassobureau.
Uit ervaring mogen wij stellen dat, hoe langer de overschrijding van de factuur is, des te moeilijker het is het factuurbedrag te verhalen.

Hoe verloopt de incassoprocedure?

Een incassoprocedure is op te delen in 2 fases: een minnelijke en een gerechtelijke fase. Een minnelijke incassoprocedure is het meest klantvriendelijk. Hierbij wordt er gezamenlijk met uw klant gekeken naar mogelijke oplossingen. Mocht uw klant hier geen gehoor aan geven, dan zal er in goed overleg worden overgegaan op een gerechtelijke incasso.

Een incassobureau inschakelen doet u door de openstaande facturen en benodigde informatie over uw klant toe te sturen. U ontvangt vervolgens een bevestiging en het incassobureau start een dossier. Bij Mens Incasso wordt dezelfde dag nog een aanmaning per brief en/of e-mail naar uw klant gestuurd. Deze aanmaning bevat informatie over de factuur, de bijkomende kosten en een verzoek aan uw klant over te gaan tot betaling.
Naast schriftelijke communicatie wordt uw klant ook telefonisch benaderd. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden en eventueel een voorstel voor een betalingsregeling met uw klant besproken.
Mocht uw klant niet in staat zijn het volledige bedrag in 1 keer te voldoen, dan is een betalingsregeling gewenst. Uiteraard zal het hierbij van belang zijn dat uw klant de regeling kan nakomen.

Nu komt het uiteraard voor dat tijdens een minnelijke incassoprocedure er geen resultaat wordt geboekt. Uw klant reageert niet, heeft geen financiële middelen, belooft veel, maar komt niks na. In dergelijke gevallen kan een gerechtelijke procedure uitkomst bieden.
Hierbij worden o.a. de factuur, herinneringen en aanmaningen overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder. Uw klant wordt vervolgens gedagvaard. Het verdere verloop van een gerechtelijke procedure is afhankelijk van vele factoren. Gaat uw klant in verweer, hoe oordeelt de rechter over de situatie, wat zijn de verhaalmogelijkheden? Allemaal factoren die een rol spelen bij de uitkomst van een gerechtelijke procedure.

Minnelijke incassoprocedure

Bij een minnelijke incasso wordt uw klant per brief en e-mail er van op de hoogte gesteld dat facturen onbetaald zijn gebleven. Hierbij geven wij aan dat eventuele financiële problemen besproken kunnen worden. Mocht dat het geval zijn, dan lossen we deze samen met uw klant op.
Naast de communicatie per brief en e-mail nemen wij telefonisch contact met uw klant op. Hierbij kijken wij met uw klant waar de mogelijke oplossingen liggen. Eveneens worden er afspraken gemaakt omtrent betaling.

Mocht er uit een gesprek met uw klant blijken dat deze in financieel slecht weer verkeerd, dan zullen we u klant mogelijk doorverwijzen. Wij werken samen tal van partijen die uw klant kunnen ondersteunen. Zij kunnen uw klant specifiek helpen met problemen die zijn ondervinden. Hierdoor wordt uw klant de mogelijkheid geboden zich te herstellen.

Mocht u ons als incassobureau inschakelen, dan stellen wij bij minnelijke incasso 2 doelen. Het eerste doel is om uw openstaande factuur betaald te krijgen. Daarnaast hebben we als doel uw klantrelatie te behouden. Dit doen wij door uw klant met alle respect te behandelen en verder te kijken dan alleen het geld. Hierdoor kunt u in de toekomst zaken blijven doen met de klant. Eveneens is de kans dat een zelfde situatie zich herhaald klein.

Gerechtelijke incassoprocedure

Het komt voor dat uw klant niet meewerkt in een minnelijke incasso. Dan is het starten van een gerechtelijke incasso een mogelijkheid. Voor gerechtelijke incasso werken wij samen met verschillende gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland.

Bij gerechtelijke incasso wordt uw klant gedagvaard. Er zal een rechtszitting zijn en zal hier een vonnis uit voortvloeien. Na het uitbrengen van het vonnis door de rechtbank zal een gerechtsdeurwaarder overgaan op executie van het vonnis. Hierbij kan door middel van beslag leggen het openstaande bedrag worden geïncasseerd.

Voor er wordt overgegaan op gerechtelijke incasso wordt dit uitvoerig met u besproken. Dit wordt gedaan om eventuele kosten en risico’s duidelijk te maken. Kosten voor gerechtelijke incasso worden in alle gevallen 1-op-1 aan onze opdrachtgevers doorgerekend.

Wat zijn de kosten van een incassobureau?

Kosten worden door het incassobureau door middel van incassokosten in rekening gebracht bij uw klant. Mocht wij uw factuur en de incassokosten succesvol incasseren, dan wordt 100% van het factuur bedrag uitgekeerd.

Het komt voor dat niet het volledige bedrag geïncasseerd kan worden. Dit bijvoorbeeld door faillissement van de klant. Hierbij wordt er dan een herberekening van incassokosten gemaakt op het geïncasseerde bedrag. Deze worden in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Deze kosten kunnen maximaal tot 11,25% van het geïncasseerde bedrag oplopen. Is er meer dan € 2500,- geïncasseerd, dan wordt dit percentage lager.
Mochten wij er niet in slagen geld voor u te incasseren en wordt in goed overleg het dossier gesloten, dan zitten er geen kosten voor u aan verbonden.

Hoe dient u vordering in?

U kunt een vordering heel gemakkelijk via de website indienen. Via het formulier Vordering Indienen vult u de gegevens in en load u de factuur up. Zodra wij deze hebben ontvangen krijgt u per mail een bevestiging. Wij starten dezelfde dag nog een dossier.
Mocht u van tevoren nog vragen hebben? Neem dan telefonisch contact met ons. Altijd gratis, altijd vrijblijvend.