Incassobureau Den Haag | Mens Incasso

Incassobureau Den Haag | Mens Incasso staat klaar voor u en uw debiteur

N

Eerlijk & Helder

N

Klantbehoud

N

Persoonlijk

Direct Contact

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Incassobureau Den Haag | Mens Incasso

Incassobureau Den Haag | Mens Incasso is de specialist op het gebied van klantbehoud bij incassozaken. Wij benaderen debiteuren op een eerlijke en heldere manier. Incassobureau Mens Incasso hanteert een persoonlijke benadering richting debiteuren waarbij de focus ligt op een oplossing die voor beide partijen geschikt is.

Over Mens Incasso

Mens Incasso is in 2014 opgericht door Floris Simons en heeft als incassobureau Den Haag gekozen als één van de focussteden om werkzaam in te zijn. Deze keuze om als incassobureau Den Haag te gebruiken is vanwege haar bruisende zakelijke leven en actieve MKB’ers die de Hofstad doen floreren. Mens Incasso wilt hier een bijdrage aan leveren door haar sociaal maatschappelijke aanpak bij incassozaken te delen en aan te bieden aan de ondernemers en diens debiteuren in Den Haag.
Vele ondernemers hebben debiteuren die facturen te laat of niet betalen. Het overdragen aan een incassobureau is daarbij een grote stap en kunnen gevolgen hebben voor de relatie met de debiteur. Ook oprichter van Mens Incasso, Floris Simons, heeft dit aan de lijve moeten ondervinden toen in 2010 hij een bedrijf door financiële gebreken moest worden gesloten. Openstaande facturen moesten betaald worden, maar geld was er niet, waardoor incassobureaus aanklopten.
De manier waarop incassobureaus te werk gingen lostte niks op, maar maakte de problemen alleen maar erger. Dit was de reden om in 2014 Mens Incasso op te richten. Mens Incasso functioneert dan ook niet alleen als incassobureau, maar ook als adviseur voor ondernemers met schuldproblemen. Hierbij draait het om het in stand houden van de klantrelatie en debiteuren een kans te geven een financieel gezonde toekomst tegemoet te gaan. Dit bieden van een toekomstperspectief voor bedrijven in zwaar weer wordt gezamelijk met verschillende instanties en organisaties bewerkstelligd die gespecialiseert zijn in de schuldhulpverlening voor bedrijven.
Mens Incasso is trots op haar rol als incassobureau en ziet zich dan ook als dienstverlener naar alle betrokken partijen.

Mens Incasso bij TEDx

Ook TEDx Dordrecht was de werkwijze van Mens Incasso opgevallen en bood het platform aan om het verhaal van oprichter Floris Simons te verspreiden. Floris praat hierbij zowel over de aanpak van incassobureaus in Nederland, maar ook zijn visie over hoe dit anders kan en daarbij gunstiger is voor alle betrokken partijen.

Wat Mens Incasso uniek maakt

Mens Incasso heeft als incassobureau Den Haag als één van de steden in Nederland gekozen om haar unieke incassomethodes aan te bieden. Onze persoonlijke en klantvriendelijke manier van incasseren is inmiddels bij vele bedrijven in de regio Den Haag goed gevallen. Dit komt mede doordat onze werkzaamheden een goede balans hebben tussen het vorderen van de openstaande factuur en klantbehoud voor onze opdrachtgevers. Deze balans is uniek in Nederland en heeft dan ook een lange termijngedachte voor alle betrokken partijen. Met onze aanpak voelt uw klant zich niet beschaamt in de toekomst weer opnieuw zaken met u te doen.

Mens is persoonlijk

Ook wij zien als incassobureau Den Haag als stad van mensen en bedrijven met ieder een eigen probleem. Met onze persoonlijke aanpak kijken wij niet alleen naar de openstaande factuur, maar vooral naar de oorzaak die er achter ligt. Wij luisteren naar de debiteur en zoeken gezamenlijk naar een oplossing die alle betrokkenen ten goede komt. Onze aanpak is wellicht wat intensiever, maar leidt dan ook naar een fundamentele oplossing waarmee debiteuren weer vooruit kunnen.

Mens is klantvriendelijk

Onze ervaringen hebben geleert dat dreigen, druk zetten en hoge kosten geen redenen voor debiteuren zijn om een openstaande factuur te betalen. Onze aanpak is dan ook klantvriendelijk en gericht op een open gesprek met de debiteur om tot een oplossing te komen die alle partijen schikt. Deze klantvriendelijkheid is wat iedere ondernemer in Den Haag zijn klanten wenst, dus dat mag toch ook verwacht worden van een incassobureau? Bij Mens Incasso staat klantvriendelijkheid dan ook hoog in het vaandel.

Mens en klantbehoud

Al onze vormen van communicatie zijn gericht op het behouden van uw klantrelatie. Wij dreigen niet, wij bieden hulp aan, wij zetten geen druk, wij vragen om contact, wij leggen geen ongewone kosten op, maar kosten aan de hand van het werk dat gedaan wordt. Bij Mens Incasso draait het om relatie tussen u en uw debiteur, voor zowel nu als voor de toekomst. Een klant die vandaag niet kan betalen, kan volgend jaar uw grootste afnemer zijn.

Incassobureau Den Haag? Mens Incasso

Heeft u nu voor een incassobureau Den Haag helemaal afgezocht dat niet alleen aan over uw geld waakt, maar ook over uw relatie? Dan is incassobureau Mens Incasso uw geschikte partner voor uw incasso’s.

Wij beschouwen als incassobureau Den Haag als een belangrijke regio om onze diensten aan te bieden en vele ondernemers maken hier inmiddels met vertrouwen gebruik van. Bij Mens Incasso is niet alleen uw openstaande factuur, maar ook de relatie met uw klant in goede handen. Met onze werkwijze incasseren wij niet alleen uw openstaande factuur, maar kunnen uw debiteur ook hulp bieden bij het oplossen van schuldproblemen.

Mens Incasso heeft samenwerkingen met tal van organisaties en instandies die zowel crediteur als debiteur ten gunste komen. Zo werken wij samen met budgetcoaches, budgetbeheerders en bewindvoerders om debiteuren de hulp te bieden die zij wellicht nodig hebben. Daarnaast hebben wij een samenwerking met een gerechtsdeurwaarder en juristen, welke eventuele juridische procedures voor ons en onze opdrachtgevers kan uitvoeren.

Heeft u voor een betrouwbaar incassobureau Den Haag en omstreken helemaal afgezocht? Dan bent u bij incassobureau Mens Incasso aan het juiste adres! Wij streven naar uw klantbehoud en kunnen u en uw debiteur de hulp aanbieden die nodig is.

Klant aan het woord

Als zelfstandig ondernemer kreeg ik voor het eerst te maken met een debiteur die verzuimde te betalen. De stap naar een incassobureau leek groot, maar door de heldere uitleg, professionele aanpak en korte lijntjes bij Mens Incasso is het factuur uiteindelijk binnen 5 weken naar mij overgemaakt. Zonder extra kosten (en tijd) voor mij als ondernemer en dat is fijn.

E. Buitendijk

Eigenaar, Blogstreet

Incassodiensten van Mens Incasso

De incassodiensten van Mens Incasso zijn in feite gelijk aan die van ieder ander incassobureau. Waar wij in verschillen is onze aanpak en het resultaat. Bij ons krijgen zowel u, als uw debiteur de hulp die nodig is.

Pre-incasso

Pre-incasso is het middel om uw debiteur op een vriendelijke en correcte manier te wijzen op een openstaande factuur en daarbij duidelijk aan te geven dat zij nog eenmalig de kans krijgt om dit zonder tussenkomst van een incassobureau op te lossen. Bij pre-incasso stuurt Mens Incasso een laatste herinnering aan de debiteur, maar houdt u verdere communicatie zelf in de hand. Met een pre-incasso brief maakt u gebruik van de uitstraling en autoriteit van Mens Incasso, zonder dat uw debiteur hiervoor kosten in rekening worden gebracht. U bepaalt zelf het termijn waarin de debiteur nog kan reageren, waarbij nadrukkelijk wordt vermeld dat na het verstrijken de factuur alsnog wordt overgedragen aan Mens Incasso.

Minnelijke incasso

Blijft betaling ook na het versturen van herinneringen en / of een pre-incasso brief uit, dan is het overdragen van de openstaande factuur aan Mens Incasso een volgende stap. Wij starten voor u een minnelijk incassotraject, waarbij wij op professionele wijze uw debiteur aanschrijven. Daarnaast benaderen wij op intensieve wijze uw debiteur telefonisch om tot een oplossing te komen die zowel u, als uw debiteur schikt. Wij werken oplossingsgericht en bieden uw debiteur, waar nodig, hulp aan om financieel een gezonde toekomst tegemoet te gaan. Bij Mens Incasso staat naast het vorderen van uw openstaande factuur, het behouden van uw klantrelatie voorop.

Gerechtelijke incasso

Wanneer een debiteur ook bij een minnelijk incassotraject niet overgaat tot betaling, kan er besloten worden over te gaan tot een gerechtelijke incasso. Hierbij dragen wij het dossier over aan een van onze samenwerkende gerechtsdeurwaarderskantoren. Zij starten door middel van het uitbrengen van een dagvaarding aan het adres van de debiteur een gerechtelijke procedure. Dit uitbrengen van een dagvaarding is vaak al genoeg om een debiteur tot betaling over te laten gaan. Gebeurt dit niet, dan volgt een rechtszitting en wordt na het verkrijgen van een vonnis het te vorderen bedrag alsnog geïncasseerd.