085 - 06 06 668 info@mensincasso.nl

In de media

Mens Incasso is afgelopen jaren niet onopgemerkt gebleven. Het ontstaan van Mens Incasso, de achterliggende gedachte en onze manier van werken staat dan ook met regelmaat in een positief daglicht. Wij wensen u dan ook veel kijk- en leesplezier bij de publicaties waarin Mens Incasso is verschenen.

YoungStartup

Startup van de Maand

In januari 2018 werd Mens Incasso door het platform YoungStartup uitgeroepen tot Startup van de Maand. Deze benoeming hebben we gekregen in verband met onze sociale en klantvriendelijke benadering van debiteuren.

 

Analyse Economie

Interview  over het belang van sociaal incasseren

Oprichter en eigenaar van Mens Incasso werd door het blad Analyse Economie geïnterviewd over het belang van sociaal incasseren en wat het effect voor de lange termijn hiermee is.

Vakblad BV Rendement

Een bijdrage over klantvriendelijk incasseren.

Wij werden gevraagd door Vakblad BV Rendement een artikel te schrijven over het de voordelen van klantvriendelijk incasseren, hoe dit te implementeren en hoe klanten te benaderen.

Ondernemer Floris Simons en zakelijk specialist Rogier Honig gingen in gesprek over het belang van een financiële reserve voor zelfstandig ondernemers. Kijk hier de uitzending terug en stel je vraag of ga naar www.abnamro.nl/ondernemerstips voor meer tips voor ondernemers.

Posted by ABN AMRO on Thursday, July 6, 2017

ABN Amro’s Zakelijke Zomersessie’s

Een informatieve webcast over geld en klantrelaties

Floris mocht bij ABN Amro’s Zakelijke Zomersessie’s aanschuiven om te praten over hoe als ondernemer om te gaan met geld en zakelijke relaties.

ABN Amro

Het belang van een reservepot voor ondernemers

Een artikel over hoe als ondernemer om te gaan met reserves, deze te bepalen en op te bouwen.

 VersBeton

Artikel over Mens Incasso

VersBeton deed een artikel over de vernieuwende werkwijze van Mens Incasso binnen de incassobranche, hoe dit is ontstaan en het belang ervan.

TEDx

TED-Talk door oprichter Floris Simons

In 2017 mocht oprichter van Mens Incasso, Floris Simons zijn inspirenede verhaal doen over zijn ervaringen met incassobureau en hoe hij dit heeft gebruikt om een nieuw soort incassobureau in het leven te roepen, Mens Incasso.