085 - 06 06 668 [email protected]

Gerechtsdeurwaarder

 

Wanneer een klant niet betaald is het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder vaak het eerste waar u als ondernemer aan denkt. Toch heeft eerst het starten van een minnelijke incassoprocedure vaak sneller resultaat, brengt het minder risico en kosten met zich mee en heeft het een betere uitwerking op de relatie met uw klant. Het gebruik maken van een gerechtsdeurwaarder zien wij dan ook als een laatste pressiemiddel als uw klant weigert te betalen.

Wanneer u een gerechtsdeurwaarder nodig heeft

Dat u klant niet betaalt is al vervelend genoeg. Dat u vervolgens een incassobureau of gerechtsdeurwaarder inschakelt om het openstaande bedrag te incasseren, is dan ook een logisch gevolg. U heeft immers uw dienst of product geleverd aan uw klant.
Wanneer u een incassobureau inschakelt zullen zij via een minnelijke incassoprocedure uw openstaande factuur incasseren bij de klant. Hierbij zal zonder tussenkomst van een rechter de factuur geïncasseerd worden. Mocht het incassobureau bij deze procedure geen resultaat behalen, dan is het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder een mogelijke volgende stap.
Wanneer een gerechtsdeurwaarder uw factuur gaat incasseren, zal hierbij de rechter aan te pas komen. Bij een gerechtelijke incasso wordt u klant gedagvaard en zal uw klant zich moeten verantwoorden bij de rechter. Vervolgens zal er een vonnis door de rechtbank worden uitgebracht. Aan de hand van dit vonnis kan de deurwaarder door middel van executie maatregelen uw factuur incasseren.

Wat is en wat doet een gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar die taken uitvoert die hen worden toegewezen krachtens de wet. Onder deze taken vallen het dagvaarden van particulieren en bedrijven, het betekenen van juridische stukken en het uitvoeren van een vonnis met de middelen die zij zijn toegewezen. Onder deze middelen vallen de welbekende loonbeslagen, bankbeslagen en beslag op roerende en onroerende zaken.

Wat wij voor u doen.

Mens Incasso specialiseert zich in minnelijke incassoprocedures, waarbij het behouden van uw klantrelatie voorop staat. Het komt voor dat er bij een minnelijke incassoprocedure niet het gewenste resultaat wordt geboekt. Dan is het overdragen van het dossier aan een gerechtsdeurwaarder een volgende stap. De keuze om dit te doen ligt bij u en vooraf zullen wij de procedure, de kosten en eventuele risico’s uitgebreid met u bespreken.
Besluit u een gerechtelijke incassoprocedure te starten, dan hebben wij samenwerkingen met gerechtsdeurwaarder die dit voor u en ons kunnen uitvoeren. Dit bespaart u zowel tijd als geld. U wordt uiteraard door ons op de hoogte gehouden van ontwikkelingen tijdens deze procedure.
Besluit u geen gebruik te willen maken van een gerechtsdeurwaarder, dan krijgt u ons dossier zonder kosten terug.