085 - 06 06 668 [email protected]

Gerechtelijke incasso

Wij dragen zorg voor uw gerechtelijke incasso, van dagvaarding tot executie vonnis

Vandaag nog de stap zetten naar een gerechtelijke incasso?

Wanneer bij een minnelijke incassoprocedure uw debiteur niet betaalt, kan er gekozen worden een gerechtelijke incasso te starten. Bij gerechtelijke incasso wordt de debiteur gedagvaard en opgeroepen om bij de rechtbank te verschijnen. Na het doorlopen van een gerechtelijke procedure zal er een vonnis worden gewezen. Met dit vonnis kunnen er executiemaatregelen genomen worden, ookwel beslaglegging genoemd. 

Een gerechtelijke incasso is niet geheel zonder financiëel risico. Voor wij overgaan tot het starten van een gerechtelijke incasso, ontvangt u hierover een uitgebreide uitleg met kosten en risico’s. 

Nog geen minnelijke procedure gevoerd? Start er direct één!

 1. Stap 1: De Dagvaarding

  Wanneer er wordt overgegaan op gerechtelijke incasso wordt de debiteur gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding wordt de rechter gevraagd de debiteur te veroordelen tot het betalen van de hoofdsom, de buitengerechtelijke incassokosten en de rente. Daarbij wordt tevens verzocht de debiteur te veroordelen voor het betalen van de kosten van de gerechtelijke incassoprocedure, zoals griffierecht, salaris gemachtigde en de kosten van de deurwaarder.

 2. Stap 2: Conclusie-wisseling

  Nadat de dagvaarding is uitgebracht heeft de debiteur de gelegenheid te antwoorden op de dagvaarding, het zogeheten concluderen. Bij de kantonrechter kan dit mondeling, in alle overige gevallen zal dit schriftelijk door een advocaat moeten geschieden. Na een eventuele conclusie vanuit de debiteur krijgt de eisende partij de gelegenheid hier op te reageren door middel van een conclusie van dupliek, wat voor de debiteur vervolgens ook nog geldt. Na conclusie-wisseling volgt een vonnis van de rechter.

 3. Stap 3: Het Vonnis

  De rechter geeft uitspraak door middel van een vonnis. Hierin geeft de rechter aan wie er gelijk heeft en hoeveel de debiteur moet betalen. Eveneens komt er besluit van de rechter wie de gerechtelijke kosten op zich moet nemen. Over het algemeen geldt dat de verliezende partij de gerechtelijke kosten op zich moet nemen.

 4. Stap 4: Executie vonnis

  De executie van het vonnis zal geschieden via de gerechtsdeurwaarder. Hierbij zal er eerst getracht worden de debiteur tot betaling te laten overgaan. Wanneer dit niet lukt zal executie van het vonnis plaatsvinden. Hierbij kan er besloten worden beslag te leggen op goederen, banktegoeden, onroerende zaken e.d.. Kosten voor executie van het vonnis worden verhaald op de debiteur.

Wat de gerechtelijke incassoprocedure u gaat kosten

Wanneer er gekozen wordt om via de rechtbank uw debiteur aansprakelijk te stellen voor het verschuldigde bedrag zal er een voorschot betaald moeten worden. Dit voorschot is bedoeld om de kosten voor de ambtshandeling die nodig zijn te dekken. Het voorschot wordt vastgesteld aan de hand van Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder (Btag). Dit voorschot wordt tijdens de procedure grotendeels verhaald op de debiteur.

.

De afrekening

Dat een incassoprocedure kosten met zich meebrengt, dat is zeker. Maar het resultaat is voor iedere zaak verschillend. De gerechtelijke incassokosten zijn landelijk vastgesteld en worden door de verschillende rechtbanken afzonderlijk gefactureerd. De uiteindelijke afrekening vindt plaats wanneer ze zaak volledig is opgelost. Een gerechtelijke incasso is, wanneer deze wordt gewonnen, een zeer effectief middels om een persoon of bedrijf via de gerechtelijke macht te dwingen tot betaling.