Incassobureau Mens Incasso

Incassobureau Mens Incasso staat klaar voor u en uw debiteur

N

Eerlijk & Helder

N

Klantbehoud

N

Persoonlijk

Direct Contact

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Incassobureau Mens Incasso

Incassobureau Mens Incasso is de specialist op het gebied van klantbehoud bij incassozaken. Wij benaderen debiteuren op een eerlijke en heldere manier. Incassobureau Mens Incasso hanteert een persoonlijke benadering richting debiteuren waarbij de focus ligt op een oplossing die voor beide partijen geschikt is.

Over incassobureau Mens Incasso

Incassobureaus in Nederland houden er veelal dezelfde methodes op na als het gaat om het incasseren van openstaande facturen; druk zetten, dreigen, hoge kosten en vooral geen rekening houden met de debiteur.
Oprichter van Mens Incasso, Floris Simons, heeft deze methodes ook aan de lijven mogen ondervinden, doordat ook hij als ondernemer soms facturen ook niet kon betalen. De manier van handelen door incassobureaus was zo frustrerend dat in 2014 besloten werd Mens Incasso op te richten.
Een incassobureau dat luistert naar debiteuren en gezamenlijk kijkt naar een oplossing die voor alle partijen geschikt is. Een incassobureau waarbij het behouden van de klantrelatie voor de opdrachtgever hoog in het vaandel staat en waarbij debiteuren begeleiding krijgen bij het oplossen van schuldproblemen.

Mens Incasso is een dienstverlener, ook voor debiteuren met schuldproblemen en dat maakt ons succesvol, want wij doen incasseren anders.

Oprichter Mens Incasso bij TEDx

Oprichter van Mens Incasso, Floris Simons, werd door TEDx Dordrecht gevraagd zijn verhaal te doen over zijn ervaringen met incassobureaus en zijn visie over hoe incasseren anders kan.

Wat Mens Incasso uniek maakt

Mens Incasso is het incassobureau dat debiteuren op een persoonlijke, klantvriendelijke manier benadert met het oog op klantbehoud. Wij weten als geen ander dat iedereen wel eens een factuur te laat betaalt. Vrijwel niemand doet dit met opzet of met voorbedachten rade. Dit is dan ook onze insteek van het gesprek dat we aangaan met uw debiteur. Ons doel is hierbij om ervoor te zorgen dat uw debiteur zijn factuur betaalt, maar ook dat de relatie wordt behouden en u uw klant behoudt. Onze aanpak zorgt ervoor dat uw klant zich achteraf niet beschaamt voelt, weer zaken met u te gaan doen.

Mens is persoonlijk

Mens Incasso heeft een persoonlijke benadering richting debiteuren. Naast dat de openstaande factuur besproken wordt, kijken we verder en zoeken gezamenlijk met de debiteur naar de oorzaak en helpen de debiteur deze aan te pakken. Onze persoonlijke aanpak leidt veelal naar welwillendheid van de debiteur om mee te werken om zo de openstaande factuur te betalen.v

Mens is klantvriendelijk

Wij zijn altijd klantvriendelijk, zowel naar u, als naar uw debiteur. Onze ervaring leert dat het geen zin heeft om mensen zwaar onder druk te zetten als het gaat om het betalen van een factuur. Dit werkt in de meeste gevallen averechts. Daarom is een klantvriendelijke benadering waarbij er overleg en overeenstemming wordt bereikt veel efficiënter dan dreigen met een deurwaarder. Daarmee schiet u en uw klant niks mee op.

Mens behoudt

Bij Mens Incasso staat uw klantbehoud in een hoog vaandel. Onze persoonlijke en oplossingsgerichte aanpak wordt gewardeert door debiteuren en zien ons incassotraject dan ook niet als zonde, maar als deugt. Dit heeft tot gevolg dat zich niet bezwaard voelt om terug te komen om nieuwe zaken te doen. Onze diensten zijn een verlengstuk van uw bedrijf en zijn gericht op uw klantbehoud.

Klantvriendelijk Incasseren

Een factuur waarvan de betalingstermijn is overschreden is een last voor elke ondernemer. De tijd en het geld dat wordt besteedt om een openstaande factuur te incasseren wekt veelal frustraties op. Toch is het overdragen van een openstaande factuur aan een incassobureau vaak een grote stap. U wilt nu eenmaal niet de relatie met uw klant op het spel zetten.
Mens Incasso ontzorgt u van de lasten die u heeft van debiteuren met betalingsachterstanden. Wij benaderen uw debiteur, zoals u zelf ook benaderd ook zou willen worden, als mens.
Door onze persoonlijke en informele manier van communiceren met de debiteur zorgen we voor een open dialoog, waarbij de debiteur de oorzaak van de betalingsachterstand kan toelichten. Wanneer deze oorzaak bekend is wordt er overgegaan op het vinden van een oplossing.

Ieder probleem heeft zijn eigen oplossing. Wij zoeken naar de meest geschikte oplossing voor u en uw debiteur.

Uw debiteur, onze klant

Bij Mens Incasso is uw debiteur onze klant. Wij behandelen uw debiteur dan ook ben alle zorgvuldigheid en kijken verder dan de openstaande vordering. Wij kijken gezamenlijk met de debiteur naar mogelijke oplossingen en begeleiden hen naar een financieel gezonde toekomst. Wij zien een onbetaalde factuur niet als het probleem, maar een gevolg van het probleem. Door het achterliggende probleem aan te pakken zorgen wij voor een financieel gezonde toekomst voor u en uw debiteur.

Mens Incasso werkt samen

Soms verkeert een debiteur in financieel zwaar weer, waardoor betaling van facturen uitblijft. Zo’n situatie is vervelend voor alle betrokken partijen, maar hoeft niet het einde te zijn van een klantrelatie. Mens Incasso helpt dit soort debiteuren samen met onze samenwerkende partijen. Wij werken samen met tal van bedrijven en organisaties die ondersteuning bieden aan bedrijven in financiële nood en kunnen ze een tweede kans geven.

Incassodiensten van Mens Incasso

De incassodiensten van Mens Incasso zijn in feite gelijk aan die van ieder ander incassobureau. Waar wij in verschillen is onze aanpak en het resultaat. Bij ons krijgen zowel u, als uw debiteur de hulp die nodig is.

Pre-incasso

Pre-incasso is het middel om uw debiteur op een vriendelijke en correcte manier te wijzen op een openstaande factuur en daarbij duidelijk aan te geven dat zij nog eenmalig de kans krijgt om dit zonder tussenkomst van een incassobureau op te lossen. Bij pre-incasso stuurt Mens Incasso een laatste herinnering aan de debiteur, maar houdt u verdere communicatie zelf in de hand. Met een pre-incasso brief maakt u gebruik van de uitstraling en autoriteit van Mens Incasso, zonder dat uw debiteur hiervoor kosten in rekening worden gebracht. U bepaalt zelf het termijn waarin de debiteur nog kan reageren, waarbij nadrukkelijk wordt vermeld dat na het verstrijken de factuur alsnog wordt overgedragen aan Mens Incasso.

Minnelijke incasso

Blijft betaling ook na het versturen van herinneringen en / of een pre-incasso brief uit, dan is het overdragen van de openstaande factuur aan Mens Incasso een volgende stap. Wij starten voor u een minnelijk incassotraject, waarbij wij op professionele wijze uw debiteur aanschrijven. Daarnaast benaderen wij op intensieve wijze uw debiteur telefonisch om tot een oplossing te komen die zowel u, als uw debiteur schikt. Wij werken oplossingsgericht en bieden uw debiteur, waar nodig, hulp aan om financieel een gezonde toekomst tegemoet te gaan. Bij Mens Incasso staat naast het vorderen van uw openstaande factuur, het behouden van uw klantrelatie voorop.

Gerechtelijke incasso

Wanneer een debiteur ook bij een minnelijk incassotraject niet overgaat tot betaling, kan er besloten worden over te gaan tot een gerechtelijke incasso. Hierbij dragen wij het dossier over aan een van onze samenwerkende gerechtsdeurwaarderskantoren. Zij starten door middel van het uitbrengen van een dagvaarding aan het adres van de debiteur een gerechtelijke procedure. Dit uitbrengen van een dagvaarding is vaak al genoeg om een debiteur tot betaling over te laten gaan. Gebeurt dit niet, dan volgt een rechtszitting en wordt na het verkrijgen van een vonnis het te vorderen bedrag alsnog geïncasseerd.